Tillsammans med våra kunder antar vi dagens mest kritiska IT-utmaningar

Tillgången till information spelar en allt större roll för att din organisation ska kunna möta marknadens förväntningar.

Som specialister på strategi, drift och infrastruktur för affärskritisk IT, är vår ambition att öka konkurrenskraften i din verksamhet med IT som verktyg.


Är du förberedd på att det värsta kan hända?

Kanske har du hört talas om välkända företag som har drabbats av haverier och krascher? Kanske har du tänkt “det händer inte oss”? Tillgången till information spelar en så avgörande roll för i dagens verksamheter att det inte längre går att bortse från att saker och ting kan gå fel.

Driftstopp är oundvikliga men med rätt beredskap går det att minimera effekterna. LOAD ser till att det finns en plan B, C och D för dina affärskritiska system. Med spetskompetens inom tillgänglighetslösningar hindrar vi driftstopp som i värsta fall leder till dataförluster och intäktsbortfall. Läs mer »

Har du mer information än du kan hantera?

Informationsmängden hos företag och organisationer växer i en rasande fart. Mejlkonversationer, filmer, bilder och dokument tar allt större plats. Lösningen på den höga tillväxten handlar inte enbart om att köpa mer lagringsutrymme.

För att undvika dyra lagringskostnader, behöver din organisation ta ställning till en rad komplexa frågeställningar. Vilken information är viktig? När och hur ska den användas? Vilken information kan raderas och när? Vilka lagkrav gäller? Med specialisthjälp från LOAD, guidar vi dig genom informationens hela livscykel och utformar IT-lösningar som överträffar dina verksamhetskrav. Läs mer »

Går IT-driften och affärerna hand i hand?

Marknaden svänger snabbt. För att möta nya krav från kunder och andra intressenter, satsar allt fler företag och organisationer på en mer dynamisk och kostnadseffektiv IT-drift.

I ett hårdare klimat, kan det vara avgörande att på kort tid nå ut med en ny produkt eller att minimera de interna kostnaderna. Genom att lägga ut delar av eller hela IT-driften hos LOAD, öppnar du upp för service och teknologi som möter de skiftande behoven i din verksamhet. Med IT som smidigt följer affärerna, stärker du konkurrenskraften i din organisation. Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Välkommen att prenumerera på våra nyhetsbrev där vi ger dig de senaste branschnyheterna, bjuder in till events och delar med oss av tips som får din verksamhet att växa.