IT som tjänst ökar konkurrenskraften i din verksamhet

Marknaden svänger snabbt. För att möta nya krav från kunder och andra intressenter, satsar många företag och organisationer på en mer dynamisk och kostnadseffektiv IT-drift.

I ett hårdare klimat, kan det vara avgörande att på kort tid nå ut med en ny produkt eller att minimera de interna kostnaderna. Genom att köpa vissa IT-funktioner som en tjänst av LOAD, öppnar du upp för service och teknologi som smidigt följer de skiftande behoven i din verksamhet.

Fördelar med IT som tjänst:

  • tillgång till rätt kompetens och support dygnet runt
  • enkelt att ändra utrustningen i takt med att verksamheten förändras
  • korta ledtider när du till exempel vill utveckla en ny applikation
  • sparar personalkostnader
  • mer tid att ägna åt kärnverksamheten
  • möjlighet att betala efter behov

LOAD har lång erfarenhet av att leverera IT som tjänst åt företag där IT-systemen är livlinan i verksamheten. Flera av våra kunder finns till exempel inom bank-, media- och sjukvårdssektorn. I samarbetet med dig som kund, fokuserar vi på dina krav inom tillgänglighet, säkerhet och lagring och tar fram skräddarsydda lösningar som följer din affärsverksamhet både i upp- och nedgångar.

Läs mer om LOAD Cloud Services.

Taggar:

IT-drift, Storage On Demand, Cloud Storage, Time to market, IT-outsourcing, IT-as-a-service, molntjänster, IT som tjänst

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Välkommen att prenumerera på våra nyhetsbrev där vi ger dig de senaste branschnyheterna, bjuder in till events och delar med oss av tips som får din verksamhet att växa.