Ingen går säker för interna och externa it-attacker

De flesta företag, organisationer och enskilda personer är ständigt utsatta för fientliga IT-attacker utan att veta om det. Ekonomisk brottslighet över internet är organiserad och kan åstadkomma stor skada för din verksamhet, ditt varumärke eller din organisations förtroende i samhället. Att förlita sig på brandväggar och virusskydd är inte längre tillräckligt.

Utan skydd kan ni förlora känslig information, pengar och finansiell data. Ni riskerar att delta i ett angrepp mot en annan organisation utan er vetskap. Vid en eventuell tvist har ni ett mycket dåligt bevisläge. Vi rekommenderar att ni tar hjälp av LOAD för att göra en IT-säkerhetsanalys för en kartläggning av nuläget och beslutsunderlag till åtgärder. Viktigt är också att definiera säkerhetspolicys och utbilda personalen.

Vinster med LOAD IT-säkerhetsanalys:

• En automatiserad, analyserad överblick av trafiken i ert nätverk

• En integrerad säkerhetslösning som hämtar information från alla befintliga system

• Kraftfullt beslutsunderlag för åtgärder

• Valfrihet att köpa analysen som tjänst eller produktlösning

• Bättre IT-säkerhet och regeluppfyllnad

I nästa steg bör man se över sin LOAD Datasäkerhet. Dagens brottslingar stjäl kreditkortsnummer, personliga uppgifter och finansiell information och det upptäcks inte förrän det är för sent. LOAD kan hjälpa er att analysera databastrafiken, spåra och stoppa illvilliga frågor och etablera ett kraftfullt skalskydd för databasen.

Dessutom är det viktigt att ha en säker hantering av LOAD Mobilsäkerhet. En stor del av all databrottslighet sker via laptop, surfplattor och mobiltelefoner genom appar, webbsidor och mail med skadlig kod samt oskyddade WIFI-nätverk. Detta är en stor säkerhetsrisk för organisationen och de anställda. LOAD kan hjälpa er att inventera vilka mobila enheter som kopplas upp mot företagets nät och att ta kontroll med en heltäckande mobilsäkerhetslösning.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Välkommen att prenumerera på våra nyhetsbrev där vi ger dig de senaste branschnyheterna, bjuder in till events och delar med oss av tips som får din verksamhet att växa.