Därför borde företagsledningen prioritera IT-strategin

Vad händer om de viktigaste IT-systemen i din verksamhet går ner? Vilka garantier har ditt företag för tillgängligheten? Och hur skulle ni hantera ett större avbrott, t.ex. strömavbrott, brand eller överbelastning?

Hos många företag är det IT-avdelningarna själva som driver dessa kritiska frågor, trots att de i högsta grad påverkar hela verksamheten. Vi på LOAD menar att ledningen inte längre kan betrakta IT som ett sidospår. I takt med att den dagliga affärsverksamheten blir allt mer IT-beroende, behöver ledningen ta ett helhetsgrepp och utforma riktlinjer för hur frågor som rör tillgänglighet, lagring och säkerhet bör hanteras.

Vad vinner företagsledningen på en genomtänkt IT-strategi?

  • bättre beslutsunderlag
  • komplett bild över risker och affärsnytta med olika lösningar
  • krisberedskap vid driftstopp
  • lönsammare IT-infrastruktur
  • säkrare hantering av stora informationsmängder

Tillsammans med LOAD lägger din organisation grunden för framtidssäkra IT-investeringar. Vi hjälper ledningen att ta fram genomtänkta strategier för affärskritisk IT med utgångspunkt i nuläget, förestående utmaningar, möjliga lösningar samt hur olika lösningar kan påverka verksamheten.

Med en genomtänkt strategi tar ledningen det första steget mot att driva IT-driften och IT-infrastrukturen utifrån affärsverksamhetens behov.

Taggar:

IT-strategi, Information Lifecycle Management, Disaster Recovery Plan, Kontinuitetsplanering, Klassificering av data, Riskanalys, GAP-analys

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Välkommen att prenumerera på våra nyhetsbrev där vi ger dig de senaste branschnyheterna, bjuder in till events och delar med oss av tips som får din verksamhet att växa.