Har du koll på IT-infrastrukturen dygnet om?

1 maj 2017

Command Center

De flesta företag och organisationer idag saknar en helhetsbild över IT-infrastrukturen. När något går fel reagerar först ingen. Sen felsöker alla på var sitt håll utan samordning. Med Command Center har du full kontroll, dygnet om.

LOADs tjänst Command Center låter dig visuellt följa allt som händer. Tillgänglighet i världsklass helt enkelt. Dessutom får du kompletta redogörelser för uppkommande problem och förslag på åtgärder.

Mobil status och affärshälsa

För att se realtidsvyer idag måste man oftast gå till en specifik maskin. Command Center är helt mobilt så att du alltid, oberoende av plats och tid, kan få en bild av systemets status och affärshälsan. Du ser trender i nyttjande och får rapporter om hur ni har uppfyllt olika SLAer.

Prioritera rätt för affären

Om du inte har prioriterat vilket fel som är viktigast ur affärssynpunkt innan något går snett, blir det inte lättare att avgöra när det smäller. Hur kan du veta vilket fel som hör till vilket avtal? Och vad det kostar? Ett enda fel i flödet kan spoliera allt. Med Command Center sätter du upp rätt premisser från början utifrån helheten istället för att agera reaktivt i stuprör när något blir fel.

Slipp resurskrävande felsökning

Alla fel går inte att bygga bort. Däremot kan du bli av med ett stort och resurskrävande steg: felsökningen. Du kan automatisera checklistor kopplade till vanliga problem så att den som larmas även får förslag på åtgärder. Får du koll på problemen på ett tidigt stadium blir det lättare och mindre kostsamt att åtgärda dem. Du slipper långa avbrott och missnöjda användare.

Varje roll får rätt vy

I Command Center fördelar du kontrollen så att varje roll får en enda relevant vy (”single pane of glass”). Är du på affärssidan vill du veta att det inte finns hinder i verksamheten och att infrastrukturen stöttar alla åtaganden inom ditt ansvarsområde. Är du systemansvarig vill du veta om det finns pågående, uppkommande eller återkommande problem. Specialisterna vill se vad som behöver åtgärdas.

Vill du också ta kontroll?

  • Se vad som händer i systemet i realtid, roll för roll.
  • Minska tiden som läggs på manuell felsökning.
  • Få automatiska uppdateringar om status, nyttjande, problem och förslag på åtgärder.

Kontakta oss redan idag så berättar vi mer och visar hur det fungerar.

IBM Gold Business Partner

< Tillbaka till aktuellt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Välkommen att prenumerera på våra nyhetsbrev där vi ger dig de senaste branschnyheterna, bjuder in till events och delar med oss av tips som får din verksamhet att växa.