LOAD säkrar forskningsdata med högtillgänglig IT

22 juni 2016

Tisdagen den 21:a juni invigdes Sveriges mest ambitiösa satsning på forskningsinfrastruktur. MAX IV-laboratoriet i Lund är helt världsunik med den ljusstarkaste synkrotronljusanläggning som någonsin byggts. För att hantera all kritisk forskningsdata som anläggningen får fram i sina olika experiment, samarbetar MAX IV med LOAD.

Kim Quarnström är VD på LOAD och har arbetat med MAX IV-projektet sedan slutet på 2013.

– Kravställningen är även med våra mått mätt rätt speciella. Här handlar det om att kombinera mycket högt behov inom områdena; Tillgänglighet, Datamängd och Prestanda. I den här miljön kan minsta dataförlust få extrem betydelse. År av förberedelser kan vara bortkastade och frambringade experiment omöjliga att återskapas.

Tillgängligheten måste vara total. Total. För att uppnå och upprätthålla den här nivån av tillgänglighet är det inte bara teknisk lösning på rätt nivå som behövs, utan kontinuerlig proaktivitet, regelbunden översyn och uppgraderingar av system.

Att bena ut gapen mellan behov och tekniska lösningar

– Vår erfarenhet av snarlika uppdrag, hos kunder som Region Halland, NIBE, MIO Möbler m.fl. var till viss fördel. Där slutar dock alla normala jämförelser. Få kunder eller organisationer har kombinationen av krav som MAX IV. Men med erfarenheten från MAX IV känns det som att vi nu kan ta oss an det mesta. 

I takt med att utmaningarna inom IT växer, växer också behovet av att lösa dem. LOAD startades för att tillföra specialistkunskaper till verksamheter med affärskritiska IT-miljöer. LOAD arbetar idag med flera av Sveriges största företag och mot en mångfald av organisationer och branscher.

– Vår erfarenhet är att det oavsett bransch råder osäkerhet för vad som krävs av IT systemen. LOADs detektivarbete går i mycket ut på att överbrygga klyftan mellan IT och verksamheten. Vi har gedigna processer för att hitta, paketera och föreslå rätt utrustning, implementation, support och assistans.

Det låter som att ni inte är en leverantör utan mer en partner, är det korrekt?

– Sättet vi helst arbetar tillsammans med uppdragsgivaren är som IT partner och bollplank istället för att ses som en leverantör av utrustning eller specifika tjänster. Vi vill tillföra kunskap som kunden saknar både i designprocess, inköp och implementationsskede. För oss är det också viktigt att löpande kunna bistå kunder med kompetenshöjande insatser såsom workshops och utbildning, avslutar Kim Quarnström.


LOAD_MAX_IV_aktuellt_flygbild

Bilder: MAX IV

Vill du veta mer om MAX IV? Se en elva minuter lång dokumentär om anläggningen!

Detta är LOAD

Med kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö vänder sig IT-företaget LOAD till verksamheter där driftstopp kan få för ödande konsekvenser. IT-miljön utgör livlinan i verksamheten för de allra flesta av LOADs kunder. Genom infrastrukturlösningar och support inom lagring, backup och återställning säkerställer LOAD hög tillgänglighet och prestanda för affärskritiska system.

 

 

< Tillbaka till aktuellt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Välkommen att prenumerera på våra nyhetsbrev där vi ger dig de senaste branschnyheterna, bjuder in till events och delar med oss av tips som får din verksamhet att växa.