Vi överbryggar klyftan mellan IT och verksamheten

IT-frågorna blir allt mer komplexa. Företagsledningar och organisationer behöver ta ställning till hur de ska hantera affärskritisk information, växande informationsmängder och samtidigt vara rustade för att möta marknadens krav.

I takt med att utmaningarna växer, ökar också behovet av kunskap för att lösa dem. LOAD startades för att tillföra specialistkunskaper till verksamheter med affärskritiska IT-miljöer. Med omfattande erfarenhet från bank- och mediasektorn där tillgången till information är kritisk, är vår ambition att överföra den erfarenheten och kunskapen till andra branscher.

Så stöttar LOAD din verksamhet:

Strategy: vi tar fram beslutsunderlag när du står inför strategiska vägval.

Information Infrastructure: vi installerar och optimerar utrustningen efter dina verksamhetskrav.

Security: vi upptäcker och föreslår åtgärder mot all typ av it-brottslighet.

Cloud Services: vi hjälper dig att utveckla nya affärsmöjligheter med korta ledtider.

Analytics: vi hjälper er öka konkurrenskraften och fatta mer välgrundade beslut genom att analysera insamlad data.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Välkommen att prenumerera på våra nyhetsbrev där vi ger dig de senaste branschnyheterna, bjuder in till events och delar med oss av tips som får din verksamhet att växa.